Kernwaarden

Kwaliteit

PriDent zet maximaal in op de hoogst mogelijk leverbare tandheelkunde. Zodoende wordt er ook fors geïnvesteerd in vakkennis en hoogstaande technologie (CBCT, intra-orale scanner, microscoop, apparatuur voor klinische foto’s). De inrichtingen van de praktijken zijn mooi en sterk gericht op functionaliteit, ergonomie en comfort, voor zowel patiënt als zorgverlener. De nadruk van de investeringen wordt gelegd op vakkennis en technologie. Wij hanteren de procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

Teamwork

Binnen het team wordt bijzonder nauw samengewerkt. Behandelplannen worden uitvoerig met elkaar besproken. Indien nodig kan een patiënt intern worden verwezen naar een collega-specialist. Alle nodige apparatuur is voorhanden. PriDent biedt door zijn omvang alle voordelen van een groepspraktijk, waaronder voor alle medewerkers een persoonlijke benadering en inspraak in beslismomenten. PriDent is geen groep, maar een team.

Patiënt centraal

Door de verschillende interne disciplines, kan de patiënt nagenoeg altijd in de praktijk behandeld worden. Er wordt in alle opzichten meegedacht in de behandelopties, passend voor de patiënt. Alle behandelkamers zijn individueel afsluitbaar waardoor er voor de patiënt een geborgen ruimte ontstaat. Open communicatie is een vanzelfsprekendheid.

 

Terug naar de bovenkant van de website